Harytlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi

Biziň kärhanamyz eksport-import ýükleriniň gümrük taýdan resmileşdirilmegi üçin hyzmatlary üpjün edýär. Biziň kärhanamyzyň Aşgabatda, Balkanabatda, Hazarda, Türkmenbaşyda, Garabogazda, Türkmenabatda şahamçalary bar we olar şu aşakdaky hyzmatlary hödürleýär.

“Aziýa Ulaglary” hususy kärhanasynyň, gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça 12 sany şahadatnamaly hünärmenleri bolup, olar gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär.

Kärhanamyzyň gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmenleri, Türkmenistanda ornaşdyrylan “ASYCUDA World” halkara gümrük maglumat ulgamyny ulanmak üçin gaýýtadan taýýarlyk okuwlaryny geçdiler .

Biz dürli gümrük düzgünleri üçin gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlaryny üpjün edýäris:

l

Eksport

l

Wagtlaýyn eksport

l

Gaýtadan eksport etmek

l

Erkin dolanşyga göýbermek

l

Wagtlaýyn import

l

Gaýtadan import etmek

l

Gümrük ammary

l

Harytlary ýok etmek

Gümrük dellaly