Howa ulagy

Biz uçarda ýükleri daşamak, gümrük taýdan resmileşdirmek, ýükleri işläp taýýarlamak we ammarda saklamak ýaly ugurlarda dürli hyzmatlary ýerine ýetirýäris. Üpjünçilik zynjyrlaryny strategiki dolandyrmagy üpjün etmek bilen, müşderilerimiziň bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrýarys, logistikasyny mümkin boldugyça has netijeli edýäris.

“Aziýa Ulaglary” hususy kärhanasy, Aşgabatdaky howa menziliniň ýük terminalyndan uçar arkaly harytlary daşamak üçin aşakdaky hyzmatlary hödürleýär:

Export-import ýükleri işläp taýýarlamak

Sargyt etmek, uçar ýanhatyny resmileşdirmek

Gümrük taýdan resmileşdirmek (import, eksport, üstaşyr)

Üstaşyr gümrük düzgüni boýunça ýükleri ýerleşdirmek üçin (ýüklemek, düşürmek, üpjün etmek) ulaglara ýüklemek we düşürmek işleri.

Howa ulagy