Awtoulag transporty

“Aziýa Ulaglary” hususy kärhanasy Türkmenistanda şeýle hem halkara ýol gatnawy bilen ýük daşamak bilen meşgullanýar.

Biz yükleriň islendik görnüşini, şol sanda awtoulagda gabarasy uly ýüky, şeýle hem agyr we çalt zaýalanýan ýükleri daşaýarys.

Türkmenistanyň içinde we daşary ýurtlarda gabarasy uly ýükleri biz ýörite ulag ulanyp amala aşyrylýarys.

Biz ýüküň eltilmeli wagtyna laýyklykda awtoulagda ýokary hilli ýük daşaýarys hem-de ýükleriň hereketi we ýerleşýän ýeri barada maglumat berýäris.

Awtoulag transporty